fbpx

W związku z zamiarem połączenia spółek, mamy przyjemność poinformować, że w dniu 29 września 2021 r., zarządy spółek:

 

  • 4Flower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000365082 (Spółka Przejmująca),
  • Blooming Finance spółka z siedzibą w Góraszce, KRS: 0000365082,
  • Junior Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, KRS:0000656003,
  • Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000620225 (spółki z pkt 2)-4) określane łącznie jako Spółki Przejmowane),

 

sporządziły i uzgodniły plan połączenia, który zostaje udostępniony w załączeniu.

 

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych w trybie określonym w art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

 

Na wypadek pytań z planowanym połączeniem prosimy o kontakt.